Pliki do pobrania

Kodeks
cywilny

Ustawa
o własności lokali

Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Protokół
o przekazania lokalu

Upoważnienie
do reprezentowania właściciela na zebraniu Współnoty